top of page

PROFESIONÁLNÍ JAZYK​

Psaní, zprávy, casenotes, EHCP

A hand holding a pen writing on paper

Diskutovali jsme o schopnosti a stigmatizujícím jazyce používaném, pokud jde o autismus, autistické děti a postižení obecně. Stigmatizující, negativní jazyk se objevuje v EHCP, zprávách, deskriptorech hodnocení a v konverzacích MDT na pracovišti. Tato část je o přizpůsobení našeho jazyka. Uznává, že neurodivergence je zcela platnou neurologií a kulturou lidí (problém dvojité empatie).

Pokud jde o pozorování, je důležité vyhnout se úsudku:

„má špatný zrakový kontakt, omezený rozsah zájmů, nevhodné chování, hraje si nevhodně, projevuje hrubé chování, neobvyklé reakce na ostatní, zdvořile se ptá, má vztek, chová se namyšleně, neobvykle, vnikne do osobního prostoru druhých, je manipulativní, reaguje škádlit abrazivním způsobem “

ZASTARALÝ

Vysoce funkční

Málo fungující

Osoba s autismem

Příznaky

Léčba

Porucha

Deficity

Rapl

Následující prohlášení lze napsat a upravit podle silných stránek, potíží, cílů / cílů:

MODEL NEURODIVERZITY

Charakteristika

Potíže

Výzvy

Autista

Schopnosti

Silné stránky

Ztráta

VYHLEDÁVÁNÍ PERSPEKTIVY

 • Dokáže říci, proč člověk cítí určité emoce

 • vyvozuje, proč člověk mohl něco říci

 • má potíže s rozpoznáváním vnímání jiných lidí

 • dává ostatním lidem příležitost podělit se o své názory během diskuse

 • po neshodě s přítelem se mohou zamyslet nad tím, co si jejich přítel možná myslí

 • snaží se porozumět fyzickým hranicím jiných lidí

 • si vybudoval důvěryhodné vztahy se zaměstnanci a vrstevníky

 • dokáží vysvětlit svou perspektivu v řadě kontextů a situací

 • může říci, proč by se jiný student mohl cítit rozrušený nebo naštvaný
 • rozumí funkcím autistické komunikace, např. ví, co je to informační dumping

 • ukazuje povědomí o osobním prostoru / fyzickém prostoru studentů, například se ptá, zda si mohou něco vzít ze svého stolu

NEZÁVISLOST / SAMOSTATNOST

 • nezávisle kontroluje svůj vizuální plán, aby zvládl svou rutinu

 • když ztratí přístup k mluvenému jazyku, mohou komunikovat prostřednictvím tabule / pera

 • mohou sdílet svůj názor na řadu témat

 • upřednostňuje vyhnout se očnímu kontaktu / potížím držet něčí pohled

 • obhájí sám sebe, když ostatní studenti překročí své hranice, např. řekne „přestaň“

 • je mocný sebeobhájce

 • může komunikovat se zaměstnanci verbálně / neverbálně, když potřebují přestávku na toaletu, např. ukazuje symbol

 • dokáže sdělit řadu vzdělávacích potřeb, např. potřebuje krémově zbarvený papír

 • žádá o pomoc v různých kontextech

 • používá kartu „nápovědy“ ke komunikaci se zaměstnanci, když potřebují podporu

 • se mohou sami zastávat, když potřebují přestávku

 • rozhoduje se mezi 2 možnostmi (objekty, symboly, podpora dospělých)

 • identifikuje své vlastní silné stránky a potřeby

 • má potíže s komunikací svých vzdělávacích potřeb

 • zvládá jejich rutinu s rostoucí nezávislostí

 • žádá o vysvětlení, pokud nerozumí instrukci třídy

 • požaduje pohybovou přestávku, když se cítí neregulovaní

 • může říci ne / odmítnout položku nebo aktivitu

 • žádá o pomoc prostřednictvím svého preferovaného způsobu komunikace

 • má potíže s požadováním položky / aktivity ve třídě

 • přispívá k rozhodování o tom, jaké jsou jejich cíle a cíle EHCP

JAZYK / PRAGMATIKA

 • rozděluje slova na slabiky, pokud jim lidé nerozumí (srozumitelnost řeči)

 • mohou během třídních diskusí vyjádřit své nápady

 • během kompenzace používá kompenzační strategie, např. obepínání, gesta, ukazování

 • rozumí a odpovídá na prázdné otázky 1/2/3/4 otázek

 • má jasně srozumitelnou řeč

 • kódové přepínače

 • chce přispět do diskuse ve třídě, ale neví jak

 • dochází k častým poruchám komunikace

 • si není jistý, jak zahájit interakci s ostatními studenty  

 • má potíže s produkcí verbálního uvažování

 • má potíže s předvídáním, co se může stát dál

 • bojuje s verbální odpovědí na vícedílné otázky

 • snaží se pochopit / odpovědět na otázky „jak“ nebo „proč“

 • bojuje znovu sdělit událost ve správném pořadí, např. co udělali o víkendu

 • chápe a používá sarkasmus v celé řadě souvislostí

 • dokáže vyprávět komplikované příběhy mluvené i psané

 • rozumí instrukcím obsahujícím 2 klíčová slova

 • používá obřízku, když nemohou myslet na správné slovo

 • používá k podpoře své komunikace řadu gest

 • může znovu vyprávět příběh a sekvenovat události ve správném pořadí

 • rozumí otázkám „jak“ a „proč“

 • používá v konverzaci podřízenost / koordinaci

EMOCE

 • rozeznává, kdy začínají být nervózní (dokáže popsat, jak se jejich tělo cítí)

 • dokáže označit emoce, když je prezentován vizuálním např. teploměrem emocí

 • mohou verbálně vyjádřit, jak se cítí

 • zná řadu emočních slov / slovní zásoby

 • snaží se identifikovat / popsat své emoce

 • zjistil, jaké jsou jejich 5 nejlepších strategií pro samoregulaci

 • začíná využívat své samoregulační strategie s podporou dospělých

 • je velmi empatický a všímá si, když jsou ostatní studenti naštvaní

bottom of page