top of page

Helo! Fy enw i yw Emily Lees  (hi / hi)

20231114_115521.jpg

Rwy'n Therapydd Lleferydd ac Iaith awtistig (SLT) wedi'i leoli ym Manceinion, y DU.  Rwy'n gweithio mewn lleoliad arbenigol yn cefnogi plant awtistig a phobl ifanc yn eu harddegau.

Nid wyf yn darparu ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i wneud i blant edrych yn 'llai awtistig', sy'n annog masgio ac sy'n seiliedig ar ymchwil hen ffasiwn sy'n cael ei adeiladu ar blant awtistig sydd â diffygion cymdeithasol a namau. 

Graphic of a red and white striped lighthouse

FY NODAU

Grymuso plant / oedolion awtistig trwy:

  • Profiad byw o fod yn niwro-ymyrraeth

  • Arbenigedd Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

  • Eiriol dros addasiadau / llety rhesymol

  • Model / patrwm pro-niwro-amrywiaeth

  • Parchu arddulliau cyfathrebu awtistig

  • Gwybodaeth hygyrch sy'n hawdd ei deall

  • Adnoddau lleddfol yn weledol (a  gwefan synhwyraidd, ysgogol)

bottom of page