top of page

Beth yw awtistiaeth?

Mae awtistiaeth yn anabledd datblygiadol. Nid yw'n gyflwr iechyd meddwl. Nid yw'n anabledd dysgu. Er y gall y rhain, ac maent yn aml, ddigwydd ochr yn ochr. Mae awtistiaeth yn fath o niwro-ymyrraeth, sy'n golygu:

 • gwahaniaethau mewn dysgu a meddwl

 • gwahaniaethau mewn teimlad

 • gwahaniaethau mewn anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu

 • amrywiaeth y meddwl dynol

 • gwahaniaethau niwrolegol

 • gwahaniaethau yn  prosesu synhwyraidd

The top of a child's head who is lying on a wooden floor with their hands on a red heart

Autistic people are often multiply Neurodivergent, meaning they can also be dyslexic, dyspraxic, and ADHD for example.

IAITH: person awtistig? Person ag awtistiaeth?

"Person ag awtistiaeth" - person-iaith gyntaf

"Person awtistig" - hunaniaeth-iaith gyntaf

A young child has their back to the camera standing on a road that is painted as a rainbow - red, orange, yellow, blue, violet

Here is what you need to know: the general consensus is that the majority of Autistic people prefer identity-first language; so "Autistic person" rather than "person has autism / person with autism". This is about human rights and undoing the societal stigma that Autistic people have faced for decades. The disclaimer here is that not every single Autistic person prefers identity-first language, and so we always want to honour the individual's preference. Not sure? Just ask the person.

Mae'n well gan fwyafrif y bobl awtistig iaith hunaniaeth gyntaf : felly "person awtistig" . Ond pam? Mae iaith hunaniaeth-gyntaf yn ei gwneud hi'n glir bod bod yn awtistig yn rhan gynhenid o hunaniaeth yr unigolyn hwnnw. Mae'n ymwneud â grymuso, yn yr un ffordd ag y byddech chi'n dweud "person Tsieineaidd" neu "berson hoyw" - nid "person â Tsieineaidd" neu "berson â gayness".

 

Mae'n hanfodol bod gweithwyr proffesiynol yn defnyddio'r iaith sy'n well gan bobl awtistig ac yn gwrando ar bobl awtistig. 

IAITH : Symud i ffwrdd o'r Model Meddygol

Mae iaith yn bwerus. Mae'n siapio barn a chredoau pobl, ac yn dylanwadu ar sut mae cymdeithas yn gweld awtistiaeth. Mae labeli fel y rhain yn parhau i stigmateiddio pobl awtistig. Mae'r dull hwn yn unol â  Y model meddygol anabledd sy'n ystyried awtistiaeth fel rhywbeth y mae angen ei drwsio neu ei drin. Yn hanesyddol mae awtistiaeth bob amser wedi cael ei weld trwy fodel meddygol lle mae gweithwyr proffesiynol yn ei drin, ei drwsio, ei gywiro (dim ond gyda chyflyrau iechyd). 

Y Model Niwro-amrywiaeth  mae ei wreiddiau mewn Model Cymdeithasol o anabledd ac mae'n radical wahanol i fodel meddygol. Yn sicr, mae pobl awtistig yn wahanol yn niwrolegol i bobl niwro-nodweddiadol ac mae ganddyn nhw heriau sylweddol, ond mewn gwirionedd yr amgylchedd sy'n anablu pobl ac yn gwaethygu eu hanawsterau. Mae'r model cymdeithasol / niwro-amrywiaeth yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau mewn cymdeithas sy'n eithrio ac yn gormesu pobl niwro-amrywiaeth.

 • namau / diffygion

 • lefelau awtistiaeth ee 1-3

 • awtistiaeth ddifrifol / ysgafn

 • labeli gweithredol (uchel, isel)

 • symptomau

 • person ag awtistiaeth

 • ceisio sylw

 • ymddygiad heriol

 • heriau / anawsterau

 • person awtistig

 • nodweddion

 • nodweddion

 • cryfderau / anghenion

 • anabl / anabledd

Multi coloured autism infinity symbol
Medical Model
bottom of page